Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Autor: Bc. Jana Vávrová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Teoretická část pojednává v první řadě o feminismu. Dále je práce zaměřena na základní pojmy a jejich vymezení, jako je například pohlaví, gender a diskriminace. Následně popisuje informace o segregaci na trhu práce, mzdových rozdílech, odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života a jeho možnosti. Dále jsou zmíněny: vedoucí pozice z pohledu celé EU, počet mužů a žen ve vedoucích pozicích ČR a v neposlední řadě i bariéry postupu žen na vedoucí pozice. Praktická část se zabývá názory žen ve vedoucích pozicích na nerovné postavení mužů a žen na trhu práce.
Kľúčové slová:pohlaví, rovné příležitosti, diskriminace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..