Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Autor: Bc. Jana Vávrová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce. Teoretická část pojednává v první řadě o feminismu. Dále je práce zaměřena na základní pojmy a jejich vymezení, jako je například pohlaví, gender a diskriminace. Následně popisuje informace o segregaci na trhu práce, mzdových rozdílech, odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života a jeho možnosti. Dále jsou zmíněny: vedoucí pozice z pohledu celé EU, počet mužů a žen ve vedoucích pozicích ČR a v neposlední řadě i bariéry postupu žen na vedoucí pozice. Praktická část se zabývá názory žen ve vedoucích pozicích na nerovné postavení mužů a žen na trhu práce.
Klíčová slova:
pohlaví, rovné příležitosti, diskriminace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..