Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Autor: Ing. Petra Příhodová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rovných příležitostí mužů a žen na MěÚ Šternberk. Soustřeďuje se na názory jednotlivých zaměstnanců, týkající se rovných příležitostí. Teoretická část se věnuje právní úpravě, definicím základních pojmů jako je rovnost a diskriminace, genderu a genderovým stereotypům, strategiím prosazování rovných příležitostí (genderový mainstreaming, genderová analýza, genderový budgeting a genderový audit). Práce se dále zajímá o problematiku výběrového řízení, kariérního růstu spojeného s bariérou skleněného stropu, segregace trhu práce v závislosti na odměňování mužů a žen a také slaďování osobního a pracovního života. Praktická část analyzuje zastoupení mužů a žen na jednotlivých pozicích. Studiem interních dokumentů bylo zjištěno zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích. Následně byla data zpracována do grafů a schémat. Provedením polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci MěÚ Šternberk na různých pracovních pozicích, byl zjišťován postoj zaměstnanců k rovným příležitostem mužů a žen. Rozhovory byly přepsány a na základě jejich výsledků byly vytvořeny závěry k dané problematice.
Klíčová slova:rovné příležitosti, genderové stereotypy, gender mainstreaming, gender budgeting, kariérní růst, gender pay gap, skleněný strop

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..