Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
          
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The equality of men and women at labor market
Written by (author): Bc. Alena Klimešová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Summary:Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi mužů a žen na pracovním trhu v České republice. Cílem práce je snaha na základě literárních pramenů, oficiálních dokumentů a výzkumu statistických údajů objasnit problematiku rovných příležitostí mužů a žen a to formou ukazatelů zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ukazatelů rozdílu v příjmech a dalších sociálních charakteristik. V praktické části byl proveden průzkum za pomoci dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat zjišťovaly zkušenosti, názory a postoje mužů a žen z různých pracovních oborů k rovným příležitostem.
Key words:
gender, pohlaví, diskriminace, rovné příležitosti, mzdové rozdíly, Global gender gap

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..