Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Autor: Bc. Alena Klimešová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá rovnými příležitostmi mužů a žen na pracovním trhu v České republice. Cílem práce je snaha na základě literárních pramenů, oficiálních dokumentů a výzkumu statistických údajů objasnit problematiku rovných příležitostí mužů a žen a to formou ukazatelů zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ukazatelů rozdílu v příjmech a dalších sociálních charakteristik. V praktické části byl proveden průzkum za pomoci dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat zjišťovaly zkušenosti, názory a postoje mužů a žen z různých pracovních oborů k rovným příležitostem.
Klíčová slova:gender, pohlaví, diskriminace, rovné příležitosti, mzdové rozdíly, Global gender gap

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..