Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comprehensive support for self-employment of parents with small children: a case study in Brno
Written by (author): Markéta Hladká
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komplexní podpora samostatné výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi: případová studie v Brně
Summary:Bakalářská práce srovnává projekt na podporu samostatně výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi s dalšími již dokončenými projekty podobného zaměření. Na základě výsledku průzkumu navrhuje opatření pro modifikaci zkoumaného projektu.Teoretická část se zabývá rovnoprávností mužů a žen na trhu práce a problematikou návratu rodičů na trh práce z rodičovské dovolené.
Key words:rovné příležitost mužů a žen, podpora rodičů na trhu práce, samostatně výdělečná činnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..