Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 

     
     Publications
     
     
Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
New media as a background for social communication: Facebook communication and social needs
Written by (author):
Ing. Bc. Jana Dalerová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
Summary:Abstrakt DALEROVÁ, J. Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce zkoumá, které sociální potřeby jsou naplňovány prostřednictvím komunikace na Facebooku. Cílovou skupinou jsou adolescentní uživatelé této sociální sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů nová média, sociální sítě, Facebook, lidská komunikace, sociální potřeby a adolescenti. V empirické části jsou shrnuty získané výsledky dotazníkového šetření a pozorování a jejich interpretace. Klíčová slova nová média, sociální sítě, Facebook, adolescenti, lidská komunikace, sociální potřeby
Key words:
Nová média, Facebooková komunikace, Sociální potřeby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..