Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
Autor: Ing. Bc. Jana Dalerová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
Abstrakt:Abstrakt DALEROVÁ, J. Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce zkoumá, které sociální potřeby jsou naplňovány prostřednictvím komunikace na Facebooku. Cílovou skupinou jsou adolescentní uživatelé této sociální sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů nová média, sociální sítě, Facebook, lidská komunikace, sociální potřeby a adolescenti. V empirické části jsou shrnuty získané výsledky dotazníkového šetření a pozorování a jejich interpretace. Klíčová slova nová média, sociální sítě, Facebook, adolescenti, lidská komunikace, sociální potřeby
Klíčová slova:Nová média, Facebooková komunikace, Sociální potřeby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..