Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
Autor:
Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
Abstrakt:
Tato práce se zabývá názory Nevládních neziskových organizací (NNO) věnujících se práci s obyvateli sociálně vyloučené lokality Cejl -- Francouzská - Bratislavská na koncept integrovaného přístupu k rozvoji této deprivované oblasti skrze nástroj IPRM. První část zahrnuje teoretické pojednání o fenoménu sociálního vyloučení, s důrazem na tendence vylučování romské menšiny. Dále se teoretická část věnuje segregačním procesům a ghettoizaci, pozadím vzniku sociálně vyloučených lokalit, bytové situaci v ČR obecně a bytové situaci Romů, strategiím obcí v problematice sociálního vyloučení Romů, vytěsňování a gentrifikace. Ve výzkumné části jsou analyzovány rozhovory s terénními pracovníky a se zástupci NNO poskytujícími v lokalitě sociální programy. Práce bude pojednávat o rizicích regenerace vyloučené lokality, pozitivních i negativních vlivech na stávající obyvatele a možných důsledcích.
Kľúčové slová:
segregace, integrace, gentrifikace, Integrovaný plán rozvoje města, sociální vyloučení, ghettoizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..