Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
Autor: Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
Abstrakt:Tato práce se zabývá názory Nevládních neziskových organizací (NNO) věnujících se práci s obyvateli sociálně vyloučené lokality Cejl -- Francouzská - Bratislavská na koncept integrovaného přístupu k rozvoji této deprivované oblasti skrze nástroj IPRM. První část zahrnuje teoretické pojednání o fenoménu sociálního vyloučení, s důrazem na tendence vylučování romské menšiny. Dále se teoretická část věnuje segregačním procesům a ghettoizaci, pozadím vzniku sociálně vyloučených lokalit, bytové situaci v ČR obecně a bytové situaci Romů, strategiím obcí v problematice sociálního vyloučení Romů, vytěsňování a gentrifikace. Ve výzkumné části jsou analyzovány rozhovory s terénními pracovníky a se zástupci NNO poskytujícími v lokalitě sociální programy. Práce bude pojednávat o rizicích regenerace vyloučené lokality, pozitivních i negativních vlivech na stávající obyvatele a možných důsledcích.
Klíčová slova:segregace, integrace, gentrifikace, Integrovaný plán rozvoje města, sociální vyloučení, ghettoizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..