Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Education System in South Africa as a factor of regional development
Written by (author): Ing. Nicol Asfourová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systém vzdělávání v JAR jako faktor regionálního rozvoje
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou a analýzou vzdělávacího systému Jihoafrické republiky, identifikuje jeho možné slabé stránky a hodnotí současnou situaci vzdělávání v zemi, včetně faktorů, které ji ovlivňují. Na základě zjištěných informací je navržen rozvojový projekt, jehož cílem je zvýšení úrovně kvalifikace a kompetencí učitelů základních škol prostřednictvím distančního vzdělávacího kurzu. Projekt je směřován do oblasti provincie Východní Kapsko, kde je situace na poli vzdělávání jednou z nejkritičtějších v zemi.
Key words:Východní Kapsko, Učební osnovy, Vzdělávací systém, Kvalifikace, Učitelé základních škol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..