Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
Autor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
Abstrakt:
VAVERKOVÁ, A. Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce pojednává o harmonizaci rodinného a pracovního života žen s dětmi ve věku 0 až 19 let. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem se zaměřila na definování základních pojmů týkajících se harmonizace rodinného a pracovního života. V praktické části byl proveden průzkum na základě dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat prezentovaly názory žen na harmonizaci rodinného a pracovního života. Výsledná data byla následně převedena do grafického a tabulkového formátu. V závěru práce jsou zformulována doporučení ke zlepšení harmonizace rodinného a pracovního života.
Kľúčové slová:
work-life balance, ženy, harmonizace, volný čas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..