Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The harmonization of work and family life of Czech women
Written by (author): Ing. Alice Vaverková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
Summary:VAVERKOVÁ, A. Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce pojednává o harmonizaci rodinného a pracovního života žen s dětmi ve věku 0 až 19 let. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem se zaměřila na definování základních pojmů týkajících se harmonizace rodinného a pracovního života. V praktické části byl proveden průzkum na základě dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat prezentovaly názory žen na harmonizaci rodinného a pracovního života. Výsledná data byla následně převedena do grafického a tabulkového formátu. V závěru práce jsou zformulována doporučení ke zlepšení harmonizace rodinného a pracovního života.
Key words:work-life balance, ženy, harmonizace, volný čas

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..