Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba
     
     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
Autor:
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
Abstrakt:
KARLÍKOVÁ, S. Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno, 2012 Bakalářská práce je zaměřena na možnosti sladění soukromého a pracovního života. Hlavní pozornost je soustředěna na rozdělení rolí v soukromém životě, pracovní život žen - zda se v něm setkaly s diskriminací, a možnosti sladění soukromého a pracovního života. Práce obsahuje literární rešerši týkající se problematiky rozdělení rolí v soukromém životě žen, diskriminaci a pracovnímu životu a možnostem sladění obou. V empirické části byl proveden výzkum uskutečněný formou dotazníkového šetření. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a jsou zde formulována doporučení ke zlepšení rozdělení rolí v rodině. Také je zde vyhodnocen interval využívání možností sladění soukromého a pracovního života a jeho nejčastější formy.
Kľúčové slová:
možnosti sladění soukromého a pracovního života, role v soukromém životě, diskriminace, trh práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..