Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 

     Lesson
     
     Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Options for Harmonization of Private and Professional Lives of Women with Young Children in the South Moravian Region.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
Summary:
KARLÍKOVÁ, S. Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno, 2012 Bakalářská práce je zaměřena na možnosti sladění soukromého a pracovního života. Hlavní pozornost je soustředěna na rozdělení rolí v soukromém životě, pracovní život žen - zda se v něm setkaly s diskriminací, a možnosti sladění soukromého a pracovního života. Práce obsahuje literární rešerši týkající se problematiky rozdělení rolí v soukromém životě žen, diskriminaci a pracovnímu životu a možnostem sladění obou. V empirické části byl proveden výzkum uskutečněný formou dotazníkového šetření. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a jsou zde formulována doporučení ke zlepšení rozdělení rolí v rodině. Také je zde vyhodnocen interval využívání možností sladění soukromého a pracovního života a jeho nejčastější formy.
Key words:
možnosti sladění soukromého a pracovního života, role v soukromém životě, diskriminace, trh práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..