Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
Autor: Bc. Soňa Bartošicová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
Abstrakt:BARTOŠICOVÁ, S.: Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce se zabývá porovnáním komunikace face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Specifikuje problematické situace, na jejichž základě lze navrhnout efektivnější postup či doporučit řešení. V teoretické části práce shrnuje informace a podklady pro výzkum. V praktické části jsou vyhodnocena data sesbíraná pomocí dotazníkového šetření a interpretována pomocí tabulek a grafů. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a jsou navržena doporučení ke zlepšení.
Klíčová slova:veřejnoprávní instituce, efektivita, interní komunikace, face-to-face a elektronická komunikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..