Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 

Contacts     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
Written by (author):
Bc. Lenka Hradilová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:
Ing. Bc. Zdenka Burešová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
Summary:Má bakalářská práce se zabývá klíčovými aspekty, které ženám před a po rodičovské dovolené, mohou přispět k lepší pracovní pozici. V teoretické části vymezuje pojmy rodičovská dovolená, mateřská dovolená, dávky státní sociální podpory. Také se v této části setkáváme s pracovními alternativami, jako je například práce z domova či sdílení pracovního místa. Seznámíme se se Zlínským krajem, s jeho obyvatelstvem, mírou nezaměstnanosti a s dostupností služeb péče o děti. Empirická část je zaměřena na metodou focus group a na vlastní výzkum.
Key words:
mateřská dovolená, dávky státní sociální podpory, Zlínský kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..