Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sára Adamcová
The factors influencing employee motivation and performance in organizations
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ivana Adamišínová
Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Bernard Akumatey Adjirackor
Adaptation Process of Ghanaians in Europe
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Markéta Akai
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nicol Asfourová
Systém vzdělávání v JAR jako faktor regionálního rozvoje
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Zuzana Bakiş
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Tomáš Barák
Výkonová motivace a motivační systém ve vybrané organizaci
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Monika Bartoňková
Hazard a jeho regulace v Brně
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Soňa Bartošicová
Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Benešová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matěj Běťák
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Barbora Bílková
The system of custody of people with handicap in Chile and possibilities of its improvement
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Martina Bittnerová
Work motivation of employees in MLM companies
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Aneta Coufalová
Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
prosinec 2016
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tímea Dadová
The new conceptualization of individualism and collectivism: Comparison of Czech and Slovak samples
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Bc. Jana Dalerová
Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Artur Demartini
Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jan Divoký
The process of adaptation of the foreigners to Czech culture
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Jurij Dobrjanskyj
Financial analysis of selected company
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nikola Doležalová
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Ferenčáková
Konflikty v organizaci
prosinec 2016
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Gálik
The process of adaptation to a foreign culture
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Monika Havlíková
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeňka Hejzlarová
Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Jasmína Henniová
The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the Czech culture
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucie Herbočková
The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture
prosinec 2016
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Markéta Hladká
Komplexní podpora samostatné výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi: případová studie v Brně
prosinec 2013
Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lenka Hradilová
Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Sylva Chalupová
Spokojenost občanů s kvalitou života jako indikátor rozvoje (městská část Brno–Komín)
prosinec 2016
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Přemek Chroust
The process of adaptation of Czech expatriates to foreign culture
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jan Jurásek
Proces adaptace zahraničních studentů MENDELU na českou kulturu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kateřina Kadlecová
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Eva Kákošová
Interkulturní specifika komunikace v organizaci
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Sabina Karlíková
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Kašpar
Postoje českých občanů vůči muslimským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Alexandra Kern
Postoje rusofonní populace na českém území k Čechům
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Alena Klimešová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Aneta Kompérová
The influence of Islam on the integration of Muslims into Czech society
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Renata Kosíková
Jazyk a spotřebitelské chování: Ekonomické rozhodování u vzorku bilingválních spotřebitelů
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Zuzana Koutníková
Motivační systém a analýza spokojenosti ve vybrané organizaci
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Barbora Kratochvílová
Regionální identita a její formování na periferii v ČR: Případová studie Vranovsko
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Alžběta Krejčí
Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Krejčí
Výběrové řízení metodou Assessment center
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Hana Kubišová
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Darina Ličková
Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Helena Luknišová
The process of cultural adaptation of AIESEC exchange programme participants
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je odevzdánaDP
Autor: Bc. Eliška Matyášová
Image a identita FRRMS Mendelu v Brně: Vývoj mezi lety 2015 - 2020
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Paulína Mísařová
Emigration of highly skilled labor force from Slovakia
červenec 2018
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Nahodilová
The process of integration of foreigners to Czech society
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Pavlína Navrátilová
Rovné příležitosti na trhu práce z pohledu žen
prosinec 2014Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Klára Netolická
Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Zuzana Nguyenová
Individualismus a kolektivismus u příslušníků vietnamské minority v oblasti Uherského Hradiště
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Monika Nožičková
A comparative study on cyber bullying: the Czech Republic and the Republic of Turkey
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Lenka Opršalová
Spotřebitelské chování u daného segmentu zboží
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je odevzdánaDPAutor: BcA. Huong Pham Thu
The barriers of social integration of Vietnamese migrants in Czech society: Empirical study from Brno
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dita Podhorská
Nursery schooling system in Brno
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petra Příhodová
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Relichová
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Barbora Sečanská
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Valeriia Sharipova
The process of adaptation of the Russian-speaking foreigners in the Czech Republic
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Slezar
Procrastination as a persistent problem among students: analysis of the situation in South Moravia region
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Soukupová
Analysis of impact of face to face and electronic communication in pharmaceutical companies
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Soukupová
The burnout syndrome in the private and public sector
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristýna Staňková
Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Robin Stejskal
Specifika postavení žen na trhu práce
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Johana Šmýdová
Komparace využití různých komunikačních kanálů v pracovní agentuře: Náklady a efektivita komunikace
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Veronika Štěpánková
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petr Těšík
Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristýna Timková
Reklama a postoje spotřebitelů
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. David Tuček
Osobnostní a odborné kompetence manažera
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Alice Vaverková
Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Jana Vávrová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Vetešníková
Analýza marketingových strategií a spotřebitelského chování v lokalitě Nový Lískovec
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nikola Vichtová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Adelaida Yurkovetska
Gender diversity management in international companies in Brno
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Michaela Zemánková
Time management as a persistent problem in companies
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Zuzana Zuzáková
Postoje Čechů k neevropským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována