Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sára Adamcová
The factors influencing employee motivation and performance in organizations
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Adamišínová
Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bernard Akumatey Adjirackor
Adaptation Process of Ghanaians in Europe
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Markéta Akai
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nicol Asfourová
Systém vzdělávání v JAR jako faktor regionálního rozvoje
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Bakiş
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Barák
Výkonová motivace a motivační systém ve vybrané organizaci
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Bartoňková
Hazard a jeho regulace v Brně
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Soňa Bartošicová
Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Benešová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matěj Běťák
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Bílková
The system of custody of people with handicap in Chile and possibilities of its improvement
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Bittnerová
Work motivation of employees in MLM companies
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Coufalová
Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tímea Dadová
The new conceptualization of individualism and collectivism: Comparison of Czech and Slovak samples
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bc. Jana Dalerová
Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Artur Demartini
Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Divoký
The process of adaptation of the foreigners to Czech culture
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jurij Dobrjanskyj
Financial analysis of selected company
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Doležalová
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Ferenčáková
Konflikty v organizaci
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Gálik
The process of adaptation to a foreign culture
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Havlíková
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdeňka Hejzlarová
Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jasmína Henniová
The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the Czech culture
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Herbočková
The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Markéta Hladká
Komplexní podpora samostatné výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi: případová studie v Brně
december 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Hradilová
Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sylva Chalupová
Spokojenost občanů s kvalitou života jako indikátor rozvoje (městská část Brno–Komín)
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Přemek Chroust
The process of adaptation of Czech expatriates to foreign culture
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Jurásek
Proces adaptace zahraničních studentů MENDELU na českou kulturu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Kadlecová
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Kákošová
Interkulturní specifika komunikace v organizaci
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabina Karlíková
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Kašpar
Postoje českých občanů vůči muslimským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alexandra Kern
Postoje rusofonní populace na českém území k Čechům
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alena Klimešová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Kompérová
The influence of Islam on the integration of Muslims into Czech society
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Koutníková
Motivační systém a analýza spokojenosti ve vybrané organizaci
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Kratochvílová
Regionální identita a její formování na periferii v ČR: Případová studie Vranovsko
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alžběta Krejčí
Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Krejčí
Výběrové řízení metodou Assessment center
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kubišová
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Darina Ličková
Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Helena Luknišová
The process of cultural adaptation of AIESEC exchange programme participants
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Eliška Matyášová
Image a identita FRRMS Mendelu v Brně: Vývoj mezi lety 2015 - 2020
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Mísařová
Emigration of highly skilled labor force from Slovakia
júl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucie Nahodilová
The process of integration of foreigners to Czech society
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavlína Navrátilová
Rovné příležitosti na trhu práce z pohledu žen
december 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Netolická
Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Zuzana Nguyenová
Individualismus a kolektivismus u příslušníků vietnamské minority v oblasti Uherského Hradiště
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Nožičková
A comparative study on cyber bullying: the Czech Republic and the Republic of Turkey
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Opršalová
Spotřebitelské chování u daného segmentu zboží
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: BcA. Huong Pham Thu
The barriers of social integration of Vietnamese migrants in Czech society: Empirical study from Brno
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dita Podhorská
Nursery schooling system in Brno
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Příhodová
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Relichová
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Sečanská
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Valeriia Sharipova
The process of adaptation of the Russian-speaking foreigners in the Czech Republic
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Slezar
Procrastination as a persistent problem among students: analysis of the situation in South Moravia region
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Soukupová
Analysis of impact of face to face and electronic communication in pharmaceutical companies
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Soukupová
The burnout syndrome in the private and public sector
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristýna Staňková
Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Robin Stejskal
Specifika postavení žen na trhu práce
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Johana Šmýdová
Komparace využití různých komunikačních kanálů v pracovní agentuře: Náklady a efektivita komunikace
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Štěpánková
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Těšík
Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristýna Timková
Reklama a postoje spotřebitelů
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. David Tuček
Osobnostní a odborné kompetence manažera
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alice Vaverková
Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Vávrová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Vetešníková
Analýza marketingových strategií a spotřebitelského chování v lokalitě Nový Lískovec
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Vichtová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adelaida Yurkovetska
Gender diversity management in international companies in Brno
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Zemánková
Time management as a persistent problem in companies
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Zuzáková
Postoje Čechů k neevropským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná