Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts
     
Lesson     
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sára Adamcová
The factors influencing employee motivation and performance in organizations
May 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Adamišínová
Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
May 2015Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bernard Akumatey Adjirackor
Adaptation Process of Ghanaians in Europe
May 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Markéta Akai
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
May 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nicol Asfourová
Systém vzdělávání v JAR jako faktor regionálního rozvoje
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Bakiş
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tomáš Barák
Výkonová motivace a motivační systém ve vybrané organizaci
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Bartoňková
Hazard a jeho regulace v Brně
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Soňa Bartošicová
Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
May 2011
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Benešová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
May 2013
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matěj Běťák
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Bílková
The system of custody of people with handicap in Chile and possibilities of its improvement
May 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Bittnerová
Work motivation of employees in MLM companies
May 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Aneta Coufalová
Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
December 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tímea Dadová
The new conceptualization of individualism and collectivism: Comparison of Czech and Slovak samples
May 2019
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bc. Jana Dalerová
Nová média jako prostředek sociální komunikace: facebooková komunikace a sociální potřeby
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Artur Demartini
Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
May 2014
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jan Divoký
The process of adaptation of the foreigners to Czech culture
May 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jurij Dobrjanskyj
Financial analysis of selected company
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Doležalová
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Ferenčáková
Konflikty v organizaci
December 2016Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Gálik
The process of adaptation to a foreign culture
May 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Havlíková
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zdeňka Hejzlarová
Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jasmína Henniová
The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the Czech culture
May 2016Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucie Herbočková
The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture
December 2016Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Markéta Hladká
Komplexní podpora samostatné výdělečné činnosti rodičů s malými dětmi: případová studie v Brně
December 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lenka Hradilová
Klíčové aspekty získávání pracovní pozice u žen před a po rodičovské dovolené ve Zlínském kraji
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sylva Chalupová
Spokojenost občanů s kvalitou života jako indikátor rozvoje (městská část Brno–Komín)
December 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Přemek Chroust
The process of adaptation of Czech expatriates to foreign culture
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jan Jurásek
Proces adaptace zahraničních studentů MENDELU na českou kulturu
May 2016Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kateřina Kadlecová
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Kákošová
Interkulturní specifika komunikace v organizaci
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Sabina Karlíková
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Kašpar
Postoje českých občanů vůči muslimským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
May 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is submittedBTWritten by (author): Alexandra Kern
Postoje rusofonní populace na českém území k Čechům
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Alena Klimešová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
May 2013
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Aneta Kompérová
The influence of Islam on the integration of Muslims into Czech society
May 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Renata Kosíková
Jazyk a spotřebitelské chování: Ekonomické rozhodování u vzorku bilingválních spotřebitelů
May 2021
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Koutníková
Motivační systém a analýza spokojenosti ve vybrané organizaci
May 2013
Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Barbora Kratochvílová
Regionální identita a její formování na periferii v ČR: Případová studie Vranovsko
May 2020
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Alžběta Krejčí
Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
May 2018
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Krejčí
Výběrové řízení metodou Assessment center
May 2013
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Kubišová
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
May 2016Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Darina Ličková
Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
May 2018
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Helena Luknišová
The process of cultural adaptation of AIESEC exchange programme participants
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Eliška Matyášová
Image a identita FRRMS Mendelu v Brně: Vývoj mezi lety 2015 - 2020
May 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paulína Mísařová
Emigration of highly skilled labor force from Slovakia
July 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucie Nahodilová
The process of integration of foreigners to Czech society
May 2015
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Navrátilová
Rovné příležitosti na trhu práce z pohledu žen
December 2014Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Netolická
Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
May 2017
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Zuzana Nguyenová
Individualismus a kolektivismus u příslušníků vietnamské minority v oblasti Uherského Hradiště
May 2016
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Monika Nožičková
A comparative study on cyber bullying: the Czech Republic and the Republic of Turkey
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Opršalová
Spotřebitelské chování u daného segmentu zboží
May 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis is submittedDTWritten by (author): BcA. Huong Pham Thu
The barriers of social integration of Vietnamese migrants in Czech society: Empirical study from Brno
May 2020Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dita Podhorská
Nursery schooling system in Brno
May 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Příhodová
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
May 2013
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Veronika Relichová
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
May 2016
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Sečanská
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
May 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Valeriia Sharipova
The process of adaptation of the Russian-speaking foreigners in the Czech Republic
May 2020Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavel Slezar
Procrastination as a persistent problem among students: analysis of the situation in South Moravia region
May 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Soukupová
Analysis of impact of face to face and electronic communication in pharmaceutical companies
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Soukupová
The burnout syndrome in the private and public sector
May 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristýna Staňková
Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
May 2015
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Robin Stejskal
Specifika postavení žen na trhu práce
May 2014
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Johana Šmýdová
Komparace využití různých komunikačních kanálů v pracovní agentuře: Náklady a efektivita komunikace
May 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Veronika Štěpánková
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
May 2014
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Těšík
Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
May 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristýna Timková
Reklama a postoje spotřebitelů
May 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. David Tuček
Osobnostní a odborné kompetence manažera
May 2015Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alice Vaverková
Harmonizace pracovního a rodinného života českých žen
May 2012
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Vávrová
Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
May 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Vetešníková
Analýza marketingových strategií a spotřebitelského chování v lokalitě Nový Lískovec
May 2015
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Vichtová
Sociální sítě jako moderní nástroj komunikace a propagace
May 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adelaida Yurkovetska
Gender diversity management in international companies in Brno
May 2019
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michaela Zemánková
Time management as a persistent problem in companies
May 2015
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Zuzáková
Postoje Čechů k neevropským imigrantům v souvislosti s osobnostními charakteristikami
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress