Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRENZ, O. -- FALDÍK, O. -- FORMÁNKOVÁ, S. -- KOLOMAZNÍK, J. -- SCHUBERT, D. -- KOLOMAZNÍKOVÁ, D. Analysis of unit trust funds and the creation of a descriptive model, with emphasis on the risk-factor and the return of investments. In Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 505--510. ISBN 978-80-7394-760-6. URL: http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf

Originálny názov: Analysis of unit trust funds and the creation of a descriptive model, with emphasis on the risk-factor and the return of investments
Český názov:
Autor: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
Ing. David Schubert
Daniela Kolomazníková
Pracovisko: Ústav informatiky
Ústav managementu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 505
Do strany: 510
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The article deals with the data analysis of unit trust funds from the EU with ESG evaluation (environment, social responsibility and corporate governance), whilst attempting to categorize these funds from selected viewpoints. Emphasis is placed on identifying their risks and profitability, and this in connection with socially responsible investment (SRI), which includes sustainable investment (SI) which the ESG evaluation itself is a part of. ESG factors are part of the description of non-financial influences on long-term risk management and the expected return on investment. An analysis of the current approaches to evaluating investments shows that the key barrier in the transitions to SI is the fact that the ESG factors are not taken into account. A part of the article is also an analysis of the present state in the field of sustainable investments, the creation of one's own descriptive model, which takes into account ESG factors in the form of managing long-term risks and expected return on investments.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 09:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6.

Originálny názov: Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7394-760-6
Vydavateľ: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Miesto vydania: České Budějovice
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019. 2019, České Budějovice.

Originálny názov: 37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: České Budějovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -