Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití konceptu CSR u společností působících v oblasti vodohospodářství
Autor: Ing. Tomáš Bartoš
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Ondřej Doležal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití konceptu CSR u společností působících v oblasti vodohospodářství
Abstrakt:Práce se zabývá zhodnocením využívání konceptu společenské odpovědnosti firem u vybraných společností působících v oblasti vodohospodářství. Na základě provedených analýz je zjištěno, že všechny vybrané společnosti z oboru mají povědomí o konceptu společenské odpovědnosti a zastávají aktivní přístup v rámci tohoto konceptu. Oblastí s nejnižším hodnocením napříč vybranými společnostmi je komunitní angažovanost a rozvoj. Dle získaných informací jsou v práci dále uvedeny doporučení pro jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti ve struktuře normy ISO 26000 a také doporučení vyplývající z vyhodnocení sekundárních dat (ukazatelů specifických pro obor vodohospodářství).
Klíčová slova:analýza, vodohospodářství, Společenská odpovědnost firem, CSR, norma ISO 26000

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..