Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of CSR concept in companies operating in the field of water management
Written by (author): Ing. Tomáš Bartoš
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Ondřej Doležal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití konceptu CSR u společností působících v oblasti vodohospodářství
Summary:Práce se zabývá zhodnocením využívání konceptu společenské odpovědnosti firem u vybraných společností působících v oblasti vodohospodářství. Na základě provedených analýz je zjištěno, že všechny vybrané společnosti z oboru mají povědomí o konceptu společenské odpovědnosti a zastávají aktivní přístup v rámci tohoto konceptu. Oblastí s nejnižším hodnocením napříč vybranými společnostmi je komunitní angažovanost a rozvoj. Dle získaných informací jsou v práci dále uvedeny doporučení pro jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti ve struktuře normy ISO 26000 a také doporučení vyplývající z vyhodnocení sekundárních dat (ukazatelů specifických pro obor vodohospodářství).
Key words:analýza, vodohospodářství, Společenská odpovědnost firem, CSR, norma ISO 26000

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..