Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate Social Responsibility in Tourism
Written by (author): Ing. Veronika Šulová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost v cestovním ruchu
Summary:Šulová, V. Společenská odpovědnost v cestovním ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Hlavním cílem diplomové práce „Společenská odpovědnost v cestovním ruchu“ je navržení strategie společenské odpovědnosti (zkr. CSR) pro podniky v oblasti cestovního ruchu konkrétně pro ubytovací zařízení. První část je tvořena diskuzí alternativních přístupů a pohledů, analýzou odborné literatury a výzkumů v této oblasti a srovnáním výsledků a názorů jednotlivých stran. Tato část poslouží hlavně k lepší orientaci v této problematice, k možnosti srovnání odlišných názorů a zobrazení hlavních problémů v oblasti CSR a udržitelného rozvoje, se kterými se podniky v tomto sektoru potýkají. Z kvalitativního a kvantitativního výzkumu vyplývá, že v oblasti ubytovacích zařízení je nutné při posuzování aktivit společenské odpovědnosti rozlišovat velké podniky a malé a střední podniky. Velké podniky mají aktivní přístup k těmto aktivitám a věnují se jim, v rámci dalšího rozvoje je důležité, aby se zaměřily na reportování svých výsledků. Malé a střední podniky jsou v aktivitách společenské odpovědnosti pasivní a pokud nějaké činnosti vykonávají, tak jako součást běžného fungování, hlavním důvodem je nedostatečná informovanost o celé problematice a možnostech rozvoje této oblasti.
Key words:CSR, cestovní ruch, ubytovací zařízení, společenská odpovědnost, udržitelnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..