Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost v cestovním ruchu
Autor: Ing. Veronika Šulová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost v cestovním ruchu
Abstrakt:Šulová, V. Společenská odpovědnost v cestovním ruchu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Hlavním cílem diplomové práce „Společenská odpovědnost v cestovním ruchu“ je navržení strategie společenské odpovědnosti (zkr. CSR) pro podniky v oblasti cestovního ruchu konkrétně pro ubytovací zařízení. První část je tvořena diskuzí alternativních přístupů a pohledů, analýzou odborné literatury a výzkumů v této oblasti a srovnáním výsledků a názorů jednotlivých stran. Tato část poslouží hlavně k lepší orientaci v této problematice, k možnosti srovnání odlišných názorů a zobrazení hlavních problémů v oblasti CSR a udržitelného rozvoje, se kterými se podniky v tomto sektoru potýkají. Z kvalitativního a kvantitativního výzkumu vyplývá, že v oblasti ubytovacích zařízení je nutné při posuzování aktivit společenské odpovědnosti rozlišovat velké podniky a malé a střední podniky. Velké podniky mají aktivní přístup k těmto aktivitám a věnují se jim, v rámci dalšího rozvoje je důležité, aby se zaměřily na reportování svých výsledků. Malé a střední podniky jsou v aktivitách společenské odpovědnosti pasivní a pokud nějaké činnosti vykonávají, tak jako součást běžného fungování, hlavním důvodem je nedostatečná informovanost o celé problematice a možnostech rozvoje této oblasti.
Klíčová slova:CSR, cestovní ruch, ubytovací zařízení, společenská odpovědnost, udržitelnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..