Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate social responsibility in the banking sector
Written by (author): Ing. Roman Habarta
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost v bankovním sektoru
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání společenské odpovědnosti klienty největších bank v České republice. Společensky odpovědné aktivity jsou v těchto institucích hodnoceny metodikou Korp a společně s kvantitativním vý-zkumem jsou základem pro navržená doporučení. Data jsou získána formou polostrukturovaných rozhovorů se zástupci bank a dotazníkovým šetřením mezi klienty. Sekundární data jsou získána z výročních zpráv a dalších dokumentů bank.
Key words:CSR, banky, metoda KORP, dotazník, rozhovory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..