Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Potenciál rozvoje Fair trade v České republice
Autor: Ing. Michaela Tlolková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Potenciál rozvoje Fair trade v České republice
Abstrakt:Tlolková, M., Potenciál rozvoje Fair trade v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce je zaměřena na fair trade v České republice. První část se za-bývá hlavními myšlenkami a principem fungování férového obchodu a jeho organi-zacemi, se způsobem certifikací a podmínkami jejich udělení. Podrobněji zkoumá fungování v českém prostředí a přibližuje principy a způsob začlenění fair trade do společenské odpovědnosti, komunikační nástroje, oblasti působení a nákupní zvyk-losti spotřebitelů. Průzkum sestává ze zdrojů, jako jsou výroční zprávy a veřejné průzkumy a dále hloubkové rozhovory se zaměstnanci organizací spjatých s fair trade v ČR. Dále je provedeno srovnání se zahraničními subjekty a pomocí marke-tingových a manažerských metod (SWOT, EFE a IFE matice, Ansoffova matice, Triple Bottom Line) jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje fair trade, hlavně výchova bu-doucích odpovědných spotřebitelů (kampaň Fairtradové školy) a navržena další do-poručení, například stanovování SMART cílů a zpracování podrobnějších výročních zpráv.
Kľúčové slová:fair trade, komunikační nástroje, Fairtrade, CSR, Fairtradová škola, strategie, Fairtrade Česko a Slovensko, společenská odpovědnost, nezisková organizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..