Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development potential of Fair Trade in Czech Republic
Written by (author): Ing. Michaela Tlolková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Potenciál rozvoje Fair trade v České republice
Summary:Tlolková, M., Potenciál rozvoje Fair trade v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce je zaměřena na fair trade v České republice. První část se za-bývá hlavními myšlenkami a principem fungování férového obchodu a jeho organi-zacemi, se způsobem certifikací a podmínkami jejich udělení. Podrobněji zkoumá fungování v českém prostředí a přibližuje principy a způsob začlenění fair trade do společenské odpovědnosti, komunikační nástroje, oblasti působení a nákupní zvyk-losti spotřebitelů. Průzkum sestává ze zdrojů, jako jsou výroční zprávy a veřejné průzkumy a dále hloubkové rozhovory se zaměstnanci organizací spjatých s fair trade v ČR. Dále je provedeno srovnání se zahraničními subjekty a pomocí marke-tingových a manažerských metod (SWOT, EFE a IFE matice, Ansoffova matice, Triple Bottom Line) jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje fair trade, hlavně výchova bu-doucích odpovědných spotřebitelů (kampaň Fairtradové školy) a navržena další do-poručení, například stanovování SMART cílů a zpracování podrobnějších výročních zpráv.
Key words:fair trade, komunikační nástroje, Fairtrade, CSR, Fairtradová škola, strategie, Fairtrade Česko a Slovensko, společenská odpovědnost, nezisková organizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..