Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spoločenská zodpovednosť ako faktor pri výbere zamestnania
Autor: Ing. Ivana Sokolovská
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Spoločenská zodpovednosť ako faktor pri výbere zamestnania
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem v súvislosti s výberom zamestnania generáciou Y tzv. mileniálov. Na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu sú navrhnuté odporúčania pre podniky vychádzajúce zo zistení ako CSR vnímajú potenciálni zamestnanci, a do akej miery vplýva na ich rozhodovanie o zamestnaní. Bol potvrdený predpoklad že vyššie povedomie o CSR majú vzdelanejší mileniáli a taktiež, že spoločenská zodpovednosť firiem je dôležitejšia pri výbere zamestnania u ľudí s vyššími príjmami, a že voľba práce pre zodpovednejšiu firmu aj za cenu nižšej mzdy je závislá na dosiahnutom vzdelaní a na hrubom mesačnom príjme respondenta. Z výskumu vyplýva, že CSR možno považovať za dôležitý faktor pri výbere zamestnania a firmy by sa mali sústreďovať na aktivity s ňou spojené.
Kľúčové slová:Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, generácia Y, mileniáli, sociálny pilier, enviromentálny pilier, ekonomický pilier, riadenie ľudských zdrojov, HRM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..