Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost jako faktor při výběru zaměstnání
Autor: Ing. Ivana Sokolovská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Spoločenská zodpovednosť ako faktor pri výbere zamestnania
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem v súvislosti s výberom zamestnania generáciou Y tzv. mileniálov. Na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu sú navrhnuté odporúčania pre podniky vychádzajúce zo zistení ako CSR vnímajú potenciálni zamestnanci, a do akej miery vplýva na ich rozhodovanie o zamestnaní. Bol potvrdený predpoklad že vyššie povedomie o CSR majú vzdelanejší mileniáli a taktiež, že spoločenská zodpovednosť firiem je dôležitejšia pri výbere zamestnania u ľudí s vyššími príjmami, a že voľba práce pre zodpovednejšiu firmu aj za cenu nižšej mzdy je závislá na dosiahnutom vzdelaní a na hrubom mesačnom príjme respondenta. Z výskumu vyplýva, že CSR možno považovať za dôležitý faktor pri výbere zamestnania a firmy by sa mali sústreďovať na aktivity s ňou spojené.
Klíčová slova:Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, generácia Y, mileniáli, sociálny pilier, enviromentálny pilier, ekonomický pilier, riadenie ľudských zdrojov, HRM

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..