Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate Social Responsibility as a factor in employment selection.
Written by (author): Ing. Ivana Sokolovská
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Spoločenská zodpovednosť ako faktor pri výbere zamestnania
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem v súvislosti s výberom zamestnania generáciou Y tzv. mileniálov. Na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu sú navrhnuté odporúčania pre podniky vychádzajúce zo zistení ako CSR vnímajú potenciálni zamestnanci, a do akej miery vplýva na ich rozhodovanie o zamestnaní. Bol potvrdený predpoklad že vyššie povedomie o CSR majú vzdelanejší mileniáli a taktiež, že spoločenská zodpovednosť firiem je dôležitejšia pri výbere zamestnania u ľudí s vyššími príjmami, a že voľba práce pre zodpovednejšiu firmu aj za cenu nižšej mzdy je závislá na dosiahnutom vzdelaní a na hrubom mesačnom príjme respondenta. Z výskumu vyplýva, že CSR možno považovať za dôležitý faktor pri výbere zamestnania a firmy by sa mali sústreďovať na aktivity s ňou spojené.
Key words:Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, generácia Y, mileniáli, sociálny pilier, enviromentálny pilier, ekonomický pilier, riadenie ľudských zdrojov, HRM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..