Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Autor: Ing. Markéta Rozkošná
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností ekonomicky zaměřených fakult tří veřejných vysokých škol v Brně z pohledu podniků v Jihomoravském kraji. Ve výsledcích byl zhodnocen současný stav společenské odpovědnosti vybraných fakult prostřednictvím normy ISO 26000 a povědomí o CSR aktivitách dotazníkovým šetřením. Hlavního cíle bylo naplněno pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy. Kde bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách jednotlivých fakult z pohledu podniků sídlících v Jihomoravském kraji. Na základě zjištěných informací byly navrženy doporučení pro zlepšení současného stavu zvýšením propagace CSR aktivit, změnou délky odborných praxí a spoluprácí jednotlivých fakult s podniky prostřednictvím coworkingových center.
Kľúčové slová:norma ISO 26000, spolupráce se soukromým sektorem , ekonomické fakulty v Brně, Společenská odpovědnost firem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..