Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Autor: Ing. Markéta Rozkošná
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností ekonomicky zaměřených fakult tří veřejných vysokých škol v Brně z pohledu podniků v Jihomoravském kraji. Ve výsledcích byl zhodnocen současný stav společenské odpovědnosti vybraných fakult prostřednictvím normy ISO 26000 a povědomí o CSR aktivitách dotazníkovým šetřením. Hlavního cíle bylo naplněno pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy. Kde bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách jednotlivých fakult z pohledu podniků sídlících v Jihomoravském kraji. Na základě zjištěných informací byly navrženy doporučení pro zlepšení současného stavu zvýšením propagace CSR aktivit, změnou délky odborných praxí a spoluprácí jednotlivých fakult s podniky prostřednictvím coworkingových center.
Klíčová slova:norma ISO 26000, spolupráce se soukromým sektorem , ekonomické fakulty v Brně, Společenská odpovědnost firem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..