Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Written by (author): Ing. Markéta Rozkošná
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
Summary:Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností ekonomicky zaměřených fakult tří veřejných vysokých škol v Brně z pohledu podniků v Jihomoravském kraji. Ve výsledcích byl zhodnocen současný stav společenské odpovědnosti vybraných fakult prostřednictvím normy ISO 26000 a povědomí o CSR aktivitách dotazníkovým šetřením. Hlavního cíle bylo naplněno pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy. Kde bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách jednotlivých fakult z pohledu podniků sídlících v Jihomoravském kraji. Na základě zjištěných informací byly navrženy doporučení pro zlepšení současného stavu zvýšením propagace CSR aktivit, změnou délky odborných praxí a spoluprácí jednotlivých fakult s podniky prostřednictvím coworkingových center.
Key words:norma ISO 26000, spolupráce se soukromým sektorem , ekonomické fakulty v Brně, Společenská odpovědnost firem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..