Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)

     
     
Final thesis          
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Corporate social responsibility as a part of education on economic universities
Written by (author): Ing. Andrea Polanská
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Společenská odpovědnost firem jako součást ekonomického terciárního vzdělávání
Summary:
Diplomová práce se zabývá výukou společenské odpovědnosti na vysokých školách v České republice. Jejím cílem je navrhnout doporučení pro rozvoj předmětů zabývajících se společenskou odpovědností firem (CSR) na vysokých školách s ekonomickým zaměřením, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům na trhu práce. První část práce tvoří literární rešerše, ve které je vysvětlen koncept CSR. Část je zaměřena přímo na vztah společenské odpovědnosti a vzdělávání, a nejen to vysokoškolské. V rámci vlastní práce byla nejprve provedena analýza současné situace CSR ve vzdělávání jak u nás, tak i v zahraničí. Na základně výsledků provedeného dotazníkového šetření, analýzy sekundární dat a rozhovorů byla následně formulována doporučení. Ta byla směřována do co největšího propojení s praxí formou stáží, přednášek odborníků z praxe a různých projektů organizovaných samotnými studenty.
Key words:
CSR, Univerzity, Společenská odpovědnost firem, Vzdělávání, Udržitelný rozvoj, Životní prostředí, Výuka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..