Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice
Autor: Ing. Jakub Trávníček
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice
Abstrakt:Trávníček, J. Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinař-ských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce je zaměřena na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice. Primárního výzkumu v podobě dotazníkového šeření se zúčastnilo 77 malých a středních podniků rozdělených dle pravidel soutěže Vinařství roku 2014. Dále byly získány hloubkové rozhovory s finalisty soutěže Vinařství roku 2014 v kategorii malé a střední vinařství tedy s vinařstvím: Kořínek, Špalek, J. Stávek, Sonberk, Vladimír Tetur a Žernoseckým vinařstvím, které slouží k benchmarkingu. Následně je ověřena závislost klíčového faktoru úspěchu malého vínařství know-how, klíčového faktoru úspěchu střed-ních vinařství zvláštního režimu pěstování révy vinné za pomocí Pearsonova Chí-kvadrát testu na hladině významnosti 5 %. V obou případech je zamítnuta nezávislost. Další klíčový faktor úspěchu malých a střední vinařských podniků vlastnictví vinice je ověřen jednostranným testem o relativní četnosti na hladině významnosti 5 %. Kdy více než 60 % MSP působících v oboru považuje vlastnictví vinice za klíčové pro udržení trvale udržitelné konkurenční výhody. Závěrem je doporučeno zvýšení know-how zaměstnanců za pomocí vysokých škol a odborných organizací. Výsadba a nákup vinic a jejich pěstování ve zvláštním pěstitelském režimu.
Kľúčové slová:Konkurenceschopnost, dotazníkové šetření, benchmarking, malé a střední vinařství, vinohradnictví, Pearsonův Chí-kvadrát test, hloubkové rozhovory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..