Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice
Autor: Ing. Jakub Trávníček
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice
Abstrakt:Trávníček, J. Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinař-ských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce je zaměřena na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice. Primárního výzkumu v podobě dotazníkového šeření se zúčastnilo 77 malých a středních podniků rozdělených dle pravidel soutěže Vinařství roku 2014. Dále byly získány hloubkové rozhovory s finalisty soutěže Vinařství roku 2014 v kategorii malé a střední vinařství tedy s vinařstvím: Kořínek, Špalek, J. Stávek, Sonberk, Vladimír Tetur a Žernoseckým vinařstvím, které slouží k benchmarkingu. Následně je ověřena závislost klíčového faktoru úspěchu malého vínařství know-how, klíčového faktoru úspěchu střed-ních vinařství zvláštního režimu pěstování révy vinné za pomocí Pearsonova Chí-kvadrát testu na hladině významnosti 5 %. V obou případech je zamítnuta nezávislost. Další klíčový faktor úspěchu malých a střední vinařských podniků vlastnictví vinice je ověřen jednostranným testem o relativní četnosti na hladině významnosti 5 %. Kdy více než 60 % MSP působících v oboru považuje vlastnictví vinice za klíčové pro udržení trvale udržitelné konkurenční výhody. Závěrem je doporučeno zvýšení know-how zaměstnanců za pomocí vysokých škol a odborných organizací. Výsadba a nákup vinic a jejich pěstování ve zvláštním pěstitelském režimu.
Klíčová slova:Konkurenceschopnost, dotazníkové šetření, benchmarking, malé a střední vinařství, vinohradnictví, Pearsonův Chí-kvadrát test, hloubkové rozhovory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..