Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities to increase the competitiveness of small and medium-sized wineries
Written by (author): Ing. Jakub Trávníček
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice
Summary:Trávníček, J. Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinař-ských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce je zaměřena na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních vinařských podniků v České republice. Primárního výzkumu v podobě dotazníkového šeření se zúčastnilo 77 malých a středních podniků rozdělených dle pravidel soutěže Vinařství roku 2014. Dále byly získány hloubkové rozhovory s finalisty soutěže Vinařství roku 2014 v kategorii malé a střední vinařství tedy s vinařstvím: Kořínek, Špalek, J. Stávek, Sonberk, Vladimír Tetur a Žernoseckým vinařstvím, které slouží k benchmarkingu. Následně je ověřena závislost klíčového faktoru úspěchu malého vínařství know-how, klíčového faktoru úspěchu střed-ních vinařství zvláštního režimu pěstování révy vinné za pomocí Pearsonova Chí-kvadrát testu na hladině významnosti 5 %. V obou případech je zamítnuta nezávislost. Další klíčový faktor úspěchu malých a střední vinařských podniků vlastnictví vinice je ověřen jednostranným testem o relativní četnosti na hladině významnosti 5 %. Kdy více než 60 % MSP působících v oboru považuje vlastnictví vinice za klíčové pro udržení trvale udržitelné konkurenční výhody. Závěrem je doporučeno zvýšení know-how zaměstnanců za pomocí vysokých škol a odborných organizací. Výsadba a nákup vinic a jejich pěstování ve zvláštním pěstitelském režimu.
Key words:Konkurenceschopnost, dotazníkové šetření, benchmarking, malé a střední vinařství, vinohradnictví, Pearsonův Chí-kvadrát test, hloubkové rozhovory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..