Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.
Autor: Bc. Jana Skokanová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.
Abstrakt:SKOKANOVÁ, J. Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA  SET, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem této bakalářské práce je navržení doporučení a strategií pro dřevo-stavební firmu KONAMARA SET, s. r. o. prostřednictvím podrobné analýzy vnějšího a vnitřního pro-středí. Účelem těchto navržených strategií a doporučení je posílení pozice na trhu – zvý-šení konkurenceschopnosti a samotný rozvoj podniku. Práce se dělí na dvě části, a to literární rešerši a výsledky. První část vysvětluje nej-důležitější teoretické složky daného tématu. Výsledková část se pak věnuje příslušným analýzám, z nichž vychází navržení a zvolení vhodných doporučení a strategií, které jsou dále ekonomicky zhodnoceny.
Kľúčové slová:stavebnictví, strategie, vnitřní prostředí, vnější prostředí, SWOT analýza, návrh strategií, doporučení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..