Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.
Autor: Bc. Jana Skokanová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.
Abstrakt:SKOKANOVÁ, J. Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA  SET, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem této bakalářské práce je navržení doporučení a strategií pro dřevo-stavební firmu KONAMARA SET, s. r. o. prostřednictvím podrobné analýzy vnějšího a vnitřního pro-středí. Účelem těchto navržených strategií a doporučení je posílení pozice na trhu – zvý-šení konkurenceschopnosti a samotný rozvoj podniku. Práce se dělí na dvě části, a to literární rešerši a výsledky. První část vysvětluje nej-důležitější teoretické složky daného tématu. Výsledková část se pak věnuje příslušným analýzám, z nichž vychází navržení a zvolení vhodných doporučení a strategií, které jsou dále ekonomicky zhodnoceny.
Klíčová slova:stavebnictví, strategie, vnitřní prostředí, vnější prostředí, SWOT analýza, návrh strategií, doporučení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..