Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal a strategy for the development of a wooden-building company KONAMARA SET, s. r. o.
Written by (author): Bc. Jana Skokanová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA SET, s. r. o.
Summary:SKOKANOVÁ, J. Návrh strategie rozvoje dřevo-stavebního podniku KONAMARA  SET, s. r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem této bakalářské práce je navržení doporučení a strategií pro dřevo-stavební firmu KONAMARA SET, s. r. o. prostřednictvím podrobné analýzy vnějšího a vnitřního pro-středí. Účelem těchto navržených strategií a doporučení je posílení pozice na trhu – zvý-šení konkurenceschopnosti a samotný rozvoj podniku. Práce se dělí na dvě části, a to literární rešerši a výsledky. První část vysvětluje nej-důležitější teoretické složky daného tématu. Výsledková část se pak věnuje příslušným analýzám, z nichž vychází navržení a zvolení vhodných doporučení a strategií, které jsou dále ekonomicky zhodnoceny.
Key words:stavebnictví, strategie, vnitřní prostředí, vnější prostředí, SWOT analýza, návrh strategií, doporučení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..