Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti telekomunikačných služieb v Českej a Slovenskej republike
Autor: Ing. Ivana Galbavá
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti telekomunikačných služieb v Českej a Slovenskej republike
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje problematike spoločenskej zodpovednosti mobilných operátorov, ktorí pôsobia na území Českej a Slovenskej republiky. Práca si dáva za cieľ zanalyzovať súčasný stav spoločenskej zodpovednosti v podnikoch, ktoré sú lídrami v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, a to prostredníctvom normy ISO 26000. Práca dospieva k záveru, že mobilní operátori v Českej republike a na Slovensku zastávajú aktívny prístup k spoločenskej zodpovednosti a majú dostatočné povedomie o koncepte CSR. Výsledkami výskumu je zhodnotený aktuálny stav spoločenskej zodpovednosti spoločností a navrhnuté konkrétne odporúčania pre kľúčové oblasti CSR, v ktorých mobilní operátori zaostávajú za svojou konkurenciou na trhu.
Kľúčové slová:mobilní operátori, stakeholderi, spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, norma ISO 26000

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..