Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem v oblasti telekomunikačních služeb v České a Slovenské republice
Autor: Ing. Ivana Galbavá
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti telekomunikačných služieb v Českej a Slovenskej republike
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje problematike spoločenskej zodpovednosti mobilných operátorov, ktorí pôsobia na území Českej a Slovenskej republiky. Práca si dáva za cieľ zanalyzovať súčasný stav spoločenskej zodpovednosti v podnikoch, ktoré sú lídrami v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, a to prostredníctvom normy ISO 26000. Práca dospieva k záveru, že mobilní operátori v Českej republike a na Slovensku zastávajú aktívny prístup k spoločenskej zodpovednosti a majú dostatočné povedomie o koncepte CSR. Výsledkami výskumu je zhodnotený aktuálny stav spoločenskej zodpovednosti spoločností a navrhnuté konkrétne odporúčania pre kľúčové oblasti CSR, v ktorých mobilní operátori zaostávajú za svojou konkurenciou na trhu.
Klíčová slova:mobilní operátori, stakeholderi, spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, norma ISO 26000

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..