Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate social responsibility in the field of telecommunications services in the Czech and Slovak Republic
Written by (author): Ing. Ivana Galbavá
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti telekomunikačných služieb v Českej a Slovenskej republike
Summary:Diplomová práca sa venuje problematike spoločenskej zodpovednosti mobilných operátorov, ktorí pôsobia na území Českej a Slovenskej republiky. Práca si dáva za cieľ zanalyzovať súčasný stav spoločenskej zodpovednosti v podnikoch, ktoré sú lídrami v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, a to prostredníctvom normy ISO 26000. Práca dospieva k záveru, že mobilní operátori v Českej republike a na Slovensku zastávajú aktívny prístup k spoločenskej zodpovednosti a majú dostatočné povedomie o koncepte CSR. Výsledkami výskumu je zhodnotený aktuálny stav spoločenskej zodpovednosti spoločností a navrhnuté konkrétne odporúčania pre kľúčové oblasti CSR, v ktorých mobilní operátori zaostávajú za svojou konkurenciou na trhu.
Key words:mobilní operátori, stakeholderi, spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, norma ISO 26000

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..