Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Role of social responsibility perception by health food stores customers
Written by (author): Ing. Lenka Bočincová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Rola spoločenskej zodpovednosti vo vnímaní zákazníkov obchodov so zdravou výživou
Summary:Práca sa zaoberá problematikou vnímania spoločenskej zodpovednosti zákazníkmi obchodov so zdravou výživou v Brne v porovnaní so zákazníkmi bežných obchodných reťazcov. Na základe kvantitatívneho výskumu formou dotazníkového šetrenia medzi týmito spotrebiteľmi a tiež kvalitatívneho výskumu formou rozhovorov s majiteľmi obchodov so zdravou výživou sú vytvorené odporúčania pre výrobcov a spoločnosti, ktoré dodávajú výrobky do obchodov so zdravou výživou. Tieto odporúčania sú zamerané na to, či má zmysel pre výrobcov prezentovať svoj produkt alebo firmu ako spoločensky zodpovednú, alebo sa treba zamerať na iné, pre spotrebiteľov a majiteľov obchodov dôležitejšie faktory.
Key words:spotrebiteľské chovanie, zdravá výživa, dotazník, CSR, rozhovory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..