Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Corporate Social Responsibility of Microbreweries
Autor: Bc. Liliana Podškubková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Corporate Social Responsibility of Microbreweries
Abstrakt:Podškubková L. Corporate Social Responsibility of Microbreweries. Bachelor the-sis. Brno: Mendel University, 2018. The bachelor thesis is focused on corporate social responsibility regarding mi-crobreweries. The main goal of the bachelor thesis was to propose recommenda-tions to a chosen Czech microbrewery based on a desk and qualitative research, and comparison with a chosen Irish microbrewery. Concerned literature of corpo-rate social responsibility and microbreweries was studied and used as a base for the practical part. Original CSR analysis structured by the ISO 26000 norm was used for the internal environment of a chosen Czech microbrewery and a chosen Irish microbrewery. The two microbreweries were later compared for a better un-derstanding of the problematic. It was discovered that the chosen microbreweries have similar CSR activities but the Czech microbrewery practices them in a better way. For the external environment PESTE analysis was used for the Czech brewery industry and it’s opportunities and threats were found. Alongside, similar compa-nies with a great CSR review and actions were examined. Based on all these factors it was discovered that the Czech brewery doesn’t provide information of irrespon-sible consummation of beer, doesn’t provide nutritional values and prices of their beers on their website, doesn’t use LED fluorescent lamps and therefore saving energy and also that their employees have only a few benefits. Recommendations for these problems were suggested and economically interpreted.
Kľúčové slová:social responsibility, ISO 26000, microbreweries, PESTE analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..