Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Společenská odpovědnost minipivovarů
Autor: Bc. Liliana Podškubková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Corporate Social Responsibility of Microbreweries
Abstrakt:Podškubková L. Corporate Social Responsibility of Microbreweries. Bachelor the-sis. Brno: Mendel University, 2018. The bachelor thesis is focused on corporate social responsibility regarding mi-crobreweries. The main goal of the bachelor thesis was to propose recommenda-tions to a chosen Czech microbrewery based on a desk and qualitative research, and comparison with a chosen Irish microbrewery. Concerned literature of corpo-rate social responsibility and microbreweries was studied and used as a base for the practical part. Original CSR analysis structured by the ISO 26000 norm was used for the internal environment of a chosen Czech microbrewery and a chosen Irish microbrewery. The two microbreweries were later compared for a better un-derstanding of the problematic. It was discovered that the chosen microbreweries have similar CSR activities but the Czech microbrewery practices them in a better way. For the external environment PESTE analysis was used for the Czech brewery industry and it’s opportunities and threats were found. Alongside, similar compa-nies with a great CSR review and actions were examined. Based on all these factors it was discovered that the Czech brewery doesn’t provide information of irrespon-sible consummation of beer, doesn’t provide nutritional values and prices of their beers on their website, doesn’t use LED fluorescent lamps and therefore saving energy and also that their employees have only a few benefits. Recommendations for these problems were suggested and economically interpreted.
Klíčová slova:social responsibility, ISO 26000, microbreweries, PESTE analysis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..