Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu
Autor: Bc. Jakub Čermák
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu
Abstrakt:Čermák, J., Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné situace na českém trhu v oděvním průmyslu a vytvoření výsledných návrhů na začlenění společenské odpovědnosti firem do strategie podniku. Vyhodnocení současné situace proběhlo na základě kvantitativního dotazníkového šetření a telefonického dotazování. Z těchto dotaz-níků jasně vyplynulo, že firmy nejvíce podporují oblast životního prostředí. Nao-pak oblast komunitní angažovanosti dopadla nejhůře, a proto pro tuto oblast byl vytvořen návrh na zlepšení i s výslednou kalkulací nákladů. Z celkových výsledků výzkumů byly sestaveny výsledné návrhy, které jsou přizpůsobeny pro nové, ale i pro pokročilejší podniky v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Kľúčové slová:firemní dárcovství, životní prostředí, společenská odpovědnost firem, malé a střední podniky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..