Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu
Autor: Bc. Jakub Čermák
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu
Abstrakt:Čermák, J., Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné situace na českém trhu v oděvním průmyslu a vytvoření výsledných návrhů na začlenění společenské odpovědnosti firem do strategie podniku. Vyhodnocení současné situace proběhlo na základě kvantitativního dotazníkového šetření a telefonického dotazování. Z těchto dotaz-níků jasně vyplynulo, že firmy nejvíce podporují oblast životního prostředí. Nao-pak oblast komunitní angažovanosti dopadla nejhůře, a proto pro tuto oblast byl vytvořen návrh na zlepšení i s výslednou kalkulací nákladů. Z celkových výsledků výzkumů byly sestaveny výsledné návrhy, které jsou přizpůsobeny pro nové, ale i pro pokročilejší podniky v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Klíčová slova:firemní dárcovství, životní prostředí, společenská odpovědnost firem, malé a střední podniky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..