Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Social responsibility small and medium enterprises in the clothing industry
Written by (author): Bc. Jakub Čermák
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu
Summary:Čermák, J., Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné situace na českém trhu v oděvním průmyslu a vytvoření výsledných návrhů na začlenění společenské odpovědnosti firem do strategie podniku. Vyhodnocení současné situace proběhlo na základě kvantitativního dotazníkového šetření a telefonického dotazování. Z těchto dotaz-níků jasně vyplynulo, že firmy nejvíce podporují oblast životního prostředí. Nao-pak oblast komunitní angažovanosti dopadla nejhůře, a proto pro tuto oblast byl vytvořen návrh na zlepšení i s výslednou kalkulací nákladů. Z celkových výsledků výzkumů byly sestaveny výsledné návrhy, které jsou přizpůsobeny pro nové, ale i pro pokročilejší podniky v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Key words:firemní dárcovství, životní prostředí, společenská odpovědnost firem, malé a střední podniky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..